Gud, sårbarhet og gjenopprettelse – Fred J. Ødegård

I begynnelsen skapte Gud mennesket i sitt bilde. Siden har mennesket prøvd å gjenskape Gud i sitt bilde. Og det gjør vi veldig ofte ved å tenke på det beste og verste ved menneskene – og så ganger vi det med tusen. Derfor ender mange opp med et gudsbilde som er veldig annerledes enn Jesus.


Opptak fra Kingdomkirken, søndag 12. juni 2022

Du er mer enn arv og miljø – Fred J. Ødegård

Alle mennesker har en iboende trang til å vite hvem de er. Til å finne og utvikle sin identitet. Man stiller seg spørsmålene: Hvem er jeg, og hvem er jeg skapt til være?

Filosofer og forskere har gjennom århundrer svart at vi er et produkt av arv og miljø. Men det svaret holder ikke lenger. Innerst inne forstår vi alle at vi er noe mer enn det.


Opptak fra Kingdomkirken, søndag 13. mars 2022 (kort innledning)