Gud, sårbarhet og gjenopprettelse – Fred J. Ødegård

I begynnelsen skapte Gud mennesket i sitt bilde. Siden har mennesket prøvd å gjenskape Gud i sitt bilde. Og det gjør vi veldig ofte ved å tenke på det beste og verste ved menneskene – og så ganger vi det med tusen. Derfor ender mange opp med et gudsbilde som er veldig annerledes enn Jesus.


Opptak fra Kingdomkirken, søndag 12. juni 2022

Apple Podcasts podcast player badge Spotify podcast player badge
Google podcast player badge RSS podcast player badge