Gjenoppbygging del 2 – Tanja Dahl Ødegård


Gud er Byggherren og vi selv er byggeledere. Når vi trenger å gjenoppbygge noe i livene våre, så er det Guds natur at det skjer i en prosess. Vi ber om paprika, men Gud gir oss frø som kan spire, bli til en plante – som igjen gir oss mange paprikaer. (Paprikaen et et bilde på det vi trenger for å gjenoppbygge i livene våre.)

Apple Podcasts podcast player badge Spotify podcast player badge
Google podcast player badge RSS podcast player badge