Synd 2.0: Gud er ikke problemet, Han er løsningen! – Fred J. Ødegård

Gud har ingen problemer med dine synder, feil og mangler. Han elsker deg med en ubetinget kjærlighet. Det er ingenting du kan gjøre for at Han skal elske deg mer. Og samtidig er det ingenting av det du gjør som kan få han til å elske deg mindre.


Opptak fra Kingdomkirken, søndag 13. november 2022

Apple Podcasts podcast player badge Spotify podcast player badge
Google podcast player badge RSS podcast player badge