Gud snakker med alle – Fred J. Ødegård

Vi kristne har ikke enerett på å snakke med Gud. Han snakker med alle. Og Gud blir ikke nervøs selv om noen tiltaler Han ved «feil navn» eller tilber på «feil måte».


Hør også:
«Ikke vær så hard mot oss som ikke snakker like høyt om barnetroen vår»
https://mp3.kingdomkirken.no/2021/04/11/ikke-vaer-sa-hard-mot-oss-som-ikke-snakker-like-hoyt-om-barnetroen-var-fred-j-odegard/