Living church = messy church – Fred J. Ødegård

Når vi forstår at Jesu kjærlighet er altfor stor og inkluderende til å få plass i den snevre teologiske boksen vi har laget oss, vil det få konsekvenser. Det vil snu opp ned på hvordan vi møter andre mennesker, deres tro, åndelighet og søken.


Powerpont-presentasjon med illustrasjoner kan lastes ned her.

Apple Podcasts podcast player badge Spotify podcast player badge
Google podcast player badge RSS podcast player badge