Kingdomkirken

Shaken, not stirred – Tanja Dahl Ødegård

Hva gjør du når du hører og hører, men Guds løfter ikke blir realisert?

Hjerteslag – Tanja Dahl Ødegård

Oppturer og nedturer – Livets rytme

...


Powerpont-slide med illustrasjon kan lastes ned fra her

Gode nyheter fortalt med fire ord – Fred J. Ødegård

Gud snakker med alle mennesker, også de som ikke kjenner navnet Jesus. Han blir hverken engstelig eller sint, når noen tiltaler ham ved "feil" navn eller tilber ham på "feil" måte.❤️

Guds økonomi – Johnny Flem

Denne søndagen underviste gjestepredikant Johnny Flem om forvalterskap og økonomi i et kristent perspektiv.

Living church = messy church – Fred J. Ødegård

Når vi forstår at Jesu kjærlighet er altfor stor og inkluderende til å få plass i den snevre teologiske boksen vi har laget oss, vil det få konsekvenser. Det vil snu opp ned på hvordan vi møter andre mennesker, deres tro, åndelighet og søken.

---
Powerpont-presentasjon med illustrasjoner kan lastes ned her.

Gode nyheter fortalt med brød og vin – Fred J. Ødegård

Jesus brukte måltidene til å inkludere dem som andre støtte bort. Han spiste mat og delte fellesskap med alle typer mennesker: Fattige, prostituerte, tiggere, kriminelle, tollere osv. Selv Judas fikk ta del i måltidet som symboliserer nåde og tilgivelse.

Jeg har gitt deg alt – Tanja Dahl Ødegård

Din mottakelse av gaven vil glede og begeistre Han som har gitt deg den, like mye som gaven vil berike deg.

Hva bygger du livet ditt på? – Fred J. Ødegård

Hvis du lever for andres annerkjennelse, vil deres avvisning ta knekken på deg. Men hvis du bygger livet ditt på den ubetingede kjærligheten, vil du bli stående gjennom alt.

Når Gud blir for stor – Tanja Dahl Ødegård

Mennesker gjør seg selv store og Gud liten ved å begrense Hans kjærlighet og godhet og ved å opphøye betydningen av menneskers valg og oppførsel.

Gud er stor, men gjorde seg selv liten ved å bli menneske,for å vise oss hvor stor Han er.

En kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse.