Kingdomkirken

Fri fra frykt - Tanja Dahl Ødegård

10 months ago

Hvordan kan du leve et fryktløst liv, i et samfunn preget av frykt?

En kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse.