Kingdomkirken

Når Gud blir for stor – Tanja Dahl Ødegård

a year ago

Mennesker gjør seg selv store og Gud liten ved å begrense Hans kjærlighet og godhet og ved å opphøye betydningen av menneskers valg og oppførsel.

Gud er stor, men gjorde seg selv liten ved å bli menneske,for å vise oss hvor stor Han er.

En kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse.