Kingdomkirken

Guds økonomi – Johnny Flem

9 months ago

Denne søndagen underviste gjestepredikant Johnny Flem om forvalterskap og økonomi i et kristent perspektiv.

En kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse.