Kingdomkirken

Gode nyheter fortalt med brød og vin – Fred J. Ødegård

9 months ago

Jesus brukte måltidene til å inkludere dem som andre støtte bort. Han spiste mat og delte fellesskap med alle typer mennesker: Fattige, prostituerte, tiggere, kriminelle, tollere osv. Selv Judas fikk ta del i måltidet som symboliserer nåde og tilgivelse.

En kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse.